Úřední deska

Oficiální úřední deska Městyse Brankovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu.

VÝVĚSKA

Vyvěšeno Sňato
Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 4.8.2021 28.07.2021  
Rozhodnutí schválení stavebního záměru - 6114 MORAVIA - VTL Plynovod, Bukovany-Bezměrov 23.07.2021  
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "V417/817-zdvojení vedení" 20.07.2021  
Rozpočtové opatření č. 3/2021 29.06.2021  
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50 průtah, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7, př.8 23.06.2021 09.07.2021
OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50 průtah, př.1, př.2, př.3, př. 4, př.5, př.6, př.7 21.06.2021 07.07.2021
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice, průtah", příloha 1, př. 2, př. 3, př. 4 21.06.2021 07.07.2021
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky akce PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTYSE BRANKOVICE 17.06.2021 09.07.2021
Řád veřejného pohřebiště Městyse Brankovice 31.05.2021 15.06.2021
MŽP-Návrh opatření obecné povahy-Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MŽP-VV-Zveřejnění návrhu OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návr opatření obecné povahy-Národní plán povodí Odry 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návrh opatření obecní povahy-Národní plán povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe 31.05.2021 18.06.2021
MZE-VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
ÚZSVM-Aukční vyhláška (Kožušice), příloha 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6, př. 7 31.05.2021 24.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 28.05.2021  
Veřejná vyhláška-oznámení MORAVIA-VTL Plynovod 19.05.2021 04.06.2021
Veřejná vyhláška-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50, Př.1, př.2, př.3, př.4, př.5 17.05.2021  
OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice-Malínky", Příl.1, příl.2, příl.3, příl.4, příl.5 11.05.2021 27.05.2021
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2020 07.05.2021  
Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 5.5.2021 06.05.2021 27.05.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 29.04.2021  
Pozvánka na XIV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 05.05.2021 28.04.2021 06.05.2021
Výzva k podání nabídky - Protipovodňová opatření městyse Brankovice 27.04.2021  
FÚ-Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2021 26.04.2021 26.05.2021
Návrh závěrečného účtu Městyse Brankovice za rok 2020 16.04.2021 07.05.2021
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2020 16.04.2021  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2020 16.04.2021  
Veřejná vyhláška - Oznámení konání veřejného projednání návrhu územního plánu Brankovice, Přílohy 13.04.2021 27.05.2021
Aukčí vyhláška, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7 12.04.2021 06.05.2021
Záměr výpůjčky nebytových prostor č.p. 113 08.04.2021 26.04.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 64/6 29.03.2021 16.04.2021
Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 29.03.2021 16.04.2021
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2236/4 29.03.2021 16.04.2021
Veřejná vyhlášla-oznámení-6114 MORAVIA-VTL Plynovod, Bukovany-Bezměrov 11.03.2021 26.03.2021
ÚZSVM-Aktualizovaný seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného vlastníka k 1.2.2021 04.03.2021  
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2020 03.03.2021 16.04.2021
MŽP Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace " V417/719-zdvojení vedení" 01.03.2021 12.03.2021
Usnesení z XIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 25.2.2021 26.02.2021 26.03.2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 24.02.2021  
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 22.02.2021 16.04.2021
Pozvánka na XIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 25.2.2021 18.02.2021 26.02.2021
Cena za vodné a stočné pro rok 2021 29.01.2021  
Rozpočtové opatření č. 9/20 28.01.2021 07.05.2021
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-aviární influenzy na území ČR 28.01.2021 26.04.2021
Záměr směny pozemků p.č. 4183/3 a 4183/4 25.01.2021 24.02.2021
Posuzování vlivů na životní prostředí-zveřejnění dokumentace k záměru (zdvojení vedení) 11.01.2021 27.01.2021
Rozhodnutí hejtmana JmK o nařízení pracovní povinnosti 06.01.2021 08.02.2021
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021 17.12.2020  
Střednědobý výhled rozpoču městyse Brankovice na roky 2022 a 2023 17.12.2020  
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2021 17.12.2020  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří 04.11.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023 04.11.2020  
Rozpočet SO Mezihoří na rok 2021 04.11.2020  
Změna úředních hodin Městyse Brankovice v souvislosti s nouzovým stavem 02.11.2020 15.02.2021
Záměr prodeje stavebních pozemků - Padělky, Žádost o koupi pozemku docx 14.10.2020 17.02.2021
VV-OOP-Kůrovec 28.07.2020 31.12.2022
Závěrečný účet Městse Brankovice za rok 2019 26.06.2020 07.05.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 09.06.2020 16.04.2021
MZE-Opatření obecné povahy (kůrovec-zalesňování) 08.04.2020 31.12.2022
UZSVM-seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2020 10.03.2020 04.03.2021
Cena za vodné a stočné pro rok 2020 31.01.2020 07.05.2021
MZE - Opatření obecné povahy - les 10.12.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy-doplnění (les) 02.09.2019 31.12.2022
MZE-Opatření obecné povahy (správa lesů-kůrovec) 04.04.2019 31.12.2022
Oznámění o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Městyse Brankovice 18.12.2018 do odvolání
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Brankovice 22.12.2017  
Smlouva o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brankkovice 27.09.2017  
UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí   05.09.2015  do odvolání 

 

Starší dokumenty můžete najít v archivu.

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00